Ledige plasser fra 1. august-20

Vi har 9 ledige plasser fra 1. aug-20, 2 av dem for barn 3-6 år. Så i år er det gode muligheter for å få plass hos oss!

Ønsker du overflytting fra en annen bhg, husk søknadsfrist 31. januar.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.

Ta gjerne kontakt via mail: hms-bh@frisurf.no eller på telefon: 73911310 om dere har spørsmål.