Kosthold

Vi synes det er viktig med variert og sunn mat i barnehagen. Vi ønsker også at måltidene skal være ei trivelig stund sammen. Maten i barnehagen har stor betydning for barnas utvikling og helse. Gode rammer rundt måltidene er viktig for å gi barna gode måltidsopplevelser og kan påvirke hvor mye mat barnet får i seg. Barnehagen skal ifølge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile.