Levering og henting av barn i bhg

Noen ganger bobler barna over av glede over å gå i barnehagen. Andre ganger har de ikke lyst til å gå i barnehagen. Begge deler er helt normalt. De dagene barnet har lyst, er avskjeden enkel og positiv. De dagene de ikke vil, er det viktig at dere som foreldre fremdeles er positiv og gjør avskjeden kort, selv om barnet gråter. La være å vente på en reaskjon fra barnet. Erfaringsmessig vil de fleste roe seg etter noen minutter, og de får en fin dag sammen med vennene sine. Vi kontakter alltid foreldrene dersom barnet ikke faller til ro innen rimelig tid. 

Barnehagen må få beskjed om hvem som henter barnet når det ikke er barnets foreldre. 

De som skal hente barnet må være i barnehagen senest 16.20, vi stenger 16.30, og da må alle være ut av barnehagen. 

Pass på at personalet ser at barnet blir levert/henter før dere forlater barnehagen!