Førskoleklubben

 

Hos oss i Hundremeterskogen barnehage ønsker vi å legge til rette for at de eldste barna i barnehagen skal få en trygg og god overgang fra barnehage til skole. Barna skal få mulighet til å glede seg til skolestart og oppleve at det er sammenheng mellom barnehage og skole.

Vi har et eget opplegg en gang i uka for de eldste barna. Dette opplegget er variert og skal bidra til at barna gjør seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Vi ønsker at barna skal møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Vi bruker ei bok som heter "Trampoline" som er et praktisk verktøy som gir 5-åringene i barnehagen en felles kunnskapsmessig plattform innen ulike temaer de vil møte på skolen. I tillegg til boka legger vi tilrette for praktiske oppgaver og lekbasert læring. Her øver vi på konsentrasjon, selvstendighet, ansvarlighet. Vi har fokus på å støtte barns nygjerrighet, utforsking og læring. Dette gjør vi ved å legge til rette for gode læringssituasjoner hvor barna får mulighet til å stille spørsmål og få ekstra utfordringer. 

Skoleklubben har også egne turer. Faste turmål er: butikken, Vitensenteret, kino, teater, Estenstadmarka, matematikkrommet på DMMH og pirbadet. I tillegg besøker vi de ulike skolene som barna skal begynne på slik at de får gjøre seg kjent med skolens område. De eldste barna får gjennom barnehagen delta på svømmekurs i pirbadet i løpet av det siste året i barnehagen.

5-åringene får også ta mer ansvar i matlagingen i barnehagen. Vi sår og høster grønnsaker og lager grønnsakssuppe på høsten. Vi lager bidos til samefolkets dag og ellers baker vi og lager mat til ulike arrangementer i barnehagen. 

Høydepunktet det siste året i barnehagen er at vi tilbyr overnattingstur til Mjuklia leir på Berkåk. Vi tar toget til Berkåk, og koser oss og har det moro sammen. 

 

Vi opplyser om at vi følger Trondheim kommune sin plan for sikring av god overgang mellom barnehage og skole. Denne innebærer foreldresamarbeid, grenseobjekter og årshjul.