Retningslinjer ved sykdom i barnehagen

I barnehagen er vi mange sammen, og smittefaren er stor. Det er derfor viktig at barnet holdes hjemme når det er sykt. Dersom barnet blir syk i barnehagen vil vi ringe foreldrene, og barnet må hentes. 

Oppkast/diare - barnet må holdes hjemme i 48 timer etter siste oppkast/diare

Forkjølelse - om barnet er svært snørrete og slapp i kroppen, skal det holdes hjemme

Feber - Barnet kan komme i barnehagen når det er feberfri og allmenntilstanden er god

Vannkopper - Når barnet har inntørkede blemmer og allmenntilstanden er god, kan det gå i barnehagen.

Sterk hoste - dersom barnet hoster til det brekker seg, eller har store ubehageligheter, skal barnet holdes hjemme. 

Medisinering - bare i spesielle tilfeller vil personalet gi medisiner i barnehagen. Dere må da fylle ut medisineringsskjema og levere på avdelinga. 

Gi alltid beskjed til barnehagen ved f.eks. omgnagssyken, lus, vannkopper, småmark etc.