OLE BRUM

På vår avdelingsbarnehage har vi storbarn: Ole Brum gruppa som består av 16 barn i alderen 3-6 år

På Ole Brum jobber vi med sosial kompetanse, og vi fokuserer på relasjoner mellom barna. Vi ønsker at barna skal knytte vennskap og vise respekt og empati for hverandre. Vi skal være god med hverandre men også kommunisere når ting ikke er greit, vi må da lære oss hva ulike følelser er og at det er greit å uttrykke de. Vi jobber med følelser som tema hvert år. Et godt språk er viktig for god kommunikasjon, og vi jobber aktivt med barns språkutvikling. 

Å være ute i frisk luft er veldig viktig for barn og voksne i Hundremeterskogen barnehage. Vi er ute daglig gjennom hele året. Vi har også en lavvo som vi kan ta med oss på tur. Inne i lavvoen kan vi spise, fortelle eventyr, synge, leke, sove og kose oss. Vi er på tur minst 1 dag i uka, og vi har stor variasjon på turmål. Vi er glade i skog og mark, men vi er også på byturer til bibiloteket, vitensenteret med mer. 

Vi har to uteuker i året. Uteukene er veldig populære for store og små. I juni har vi lavvoleir ved fjæra med grottetur og spikkekurs, fangst i fjæra med mer. I september har vi lavvoleir i marka med spikkekurs, klatring, frilek med mer. 

I barnehagen har vi varierte dager, vi har faste fagbasedager ukentlig som barna gleder seg til. Vi rullerer på motorikkgrupper, forskergrupper og kunstgrupper. I motorikkgruppa har vi varierte fysiske aktiviteter, det kan være bevegelse til musikk, balllek med mer. i forskergruppa har vi ulike eksperimenter hvor barns undring står i fokus, vi kan også teste smakssansene i forskergruppa. På kunstgruppa har vi ulike formingsaktiviteter.

Vi har forskjellige temaperioder gjennom året ut fra årstid og andre spesielle dager som skal markeres. Da jobber vi med et tema over tid. Det kan vare fra noen uker til noen måneder ut fra barnas interesse. Temaer vi jobber med årlig ligger på årshjulet i årsplanen. 

Et godt foreldresamarbeid er viktig for oss, og vi ønsker innspill og medvirkning fra foreldre. Vi inviterer til foreldrekaffe flere ganger i året så barna får vise fram litt av hverdagen sin i barnehagen.