Språklig kompetanse

 

I vår barnehage har vi stort fokus på barns språkutvikling. Som hovedhjelpemiddel bruker vi snakkepakken. «Snakkepakken er en samling med språkstimulerende materiell, som er med på å styrke barns språktilegnelse i barnehage og småskole. Snakkepakken er et pedagogisk språkverktøy som kan inspirere barn og voksne til innsats i språklig samspill. Ved at barna får se, høre og være aktive med innholdet i snakkepakken, vil de oppmuntres til å forstå og snakke enten de har norsk eller et annet språk som morsmål.» (snakkepakkens veiledningshefte, Malinovsky og Fossum)

Snakkepakken består av 7 ulike temaer som opptar barnas hverdag og interesse; mat, kropp, klær, hus, dyr, farger og eventyr. Snakkepakken er utarbeidet av oslopedagogene Lena Malinovsky og Lucie Fossum Ihlen.

For mer informasjon kan dere gå inn på snakkepakken.no

Småbarnsalderen er den grunnnleggende perioden for utvikling av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av det lille barnets måte å nærme seg andre mennesker på. Personalet er viktige som språklig forbilder. Samtaler, høytlesning, språk og tekst vil være viktige sider ved barnehagens innhold. (Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver)